ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಚುನಾವಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣೆ

ಜಿಲ್ಲೆಯ 134 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ -ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್.

ಜಿಲ್ಲೆಯ 134 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗಿದೆ
-ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್.

೪೩ ಲಕ್ಷ ನಗದು, ೧೨ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ವಶ

೪೩ ಲಕ್ಷ ನಗದು, ೧೨ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಮದ್ಯ ವಶ

ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ

ಮೆಹಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು : ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಠಿಕ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು : ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್. ವಿಜಯ್ ಪ್ರಕಾಶ್