ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ: ಬೇಸಿಗೆ- ಶಿಬಿರದ ಉದ್ಘಾಟನೆ

ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸದುದ್ಧೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಶಿಬಿರದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಸ್. ಎಸ್. ಕಾಮತ್ ಕರೆ